Home > Fabric > Wool Fabric
 • 50% P ကိုထိုးပြီးအဝတ်ထည် W က 50%

  ပစ္စည်း:50% P ကို W က 50%

  ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်:Make-to Order

  လက်မှုပညာ:ត្បាញ

  Width:145cm

  ချည်ခင်အရေအတွက်:

  အသုံး:សំលៀកបំពាក់

  Shaoxing Canhao Textile Co., Ltd  

  2019-07-05

  CN¥54/မီတာ (s) ကို

  500 မီတာ (s) ကို (Min. Order)

 • R135005

  ပစ္စည်း:P-70% W-30%

  ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်:In-Stock

  လက်မှုပညာ:

  Width:58"

  ချည်ခင်အရေအတွက်:

  အသုံး:

  Shaoxing Keqiao China Textile City E-Business Service Co.,Ltd  

  2019-05-07

  US$6.45/မီတာ (s) ကို

  100 မီတာ (s) ကို (Min. Order)

 • R135004

  ပစ္စည်း:P-70% W-30%

  ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်:Make-to Order

  လက်မှုပညာ:

  Width:58"

  ချည်ခင်အရေအတွက်:

  အသုံး:

  Shaoxing Keqiao China Textile City E-Business Service Co.,Ltd  

  2019-08-21

  US$100 - US$99/မီတာ (s) ကို

  1000 မီတာ (s) ကို (Min. Order)

 • R135003

  ပစ္စည်း:W-50%, P-50%

  ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်:In-Stock

  လက်မှုပညာ:

  Width:58"

  ချည်ခင်အရေအတွက်:

  အသုံး:

  Shaoxing Keqiao China Textile City E-Business Service Co.,Ltd  

  2019-05-07

  US$8.19/မီတာ (s) ကို

  100 မီတာ (s) ကို (Min. Order)

 • R135002

  ပစ္စည်း:W-50%, P-50%

  ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်:In-Stock

  လက်မှုပညာ:

  Width:58"

  ချည်ခင်အရေအတွက်:

  အသုံး:

  Shaoxing Keqiao China Textile City E-Business Service Co.,Ltd  

  2019-05-07

  US$8.19/မီတာ (s) ကို

  100 မီတာ (s) ကို (Min. Order)

 • R135001

  ပစ္စည်း:AS-0.5% W-70%, P-29.5%

  ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်:In-Stock

  လက်မှုပညာ:

  Width:58"

  ချည်ခင်အရေအတွက်:

  အသုံး:

  Shaoxing Keqiao China Textile City E-Business Service Co.,Ltd  

  2019-05-07

  US$10.10/မီတာ (s) ကို

  100 မီတာ (s) ကို (Min. Order)

 • R540003

  ပစ္စည်း:P-70% W-30%

  ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်:In-Stock

  လက်မှုပညာ:

  Width:150CM

  ချည်ခင်အရေအတွက်:

  အသုံး:

  Shaoxing Keqiao China Textile City E-Business Service Co.,Ltd  

  2019-05-07

  US$4.18/ကီလိုဂရမ် (s) ကို

  100 ကီလိုဂရမ် (s) ကို (Min. Order)

 • R540002

  ပစ္စည်း:A65% N35%

  ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်:In-Stock

  လက်မှုပညာ:

  Width:150CM

  ချည်ခင်အရေအတွက်:

  အသုံး:

  Shaoxing Keqiao China Textile City E-Business Service Co.,Ltd  

  2019-05-07

  US$5.57/ကီလိုဂရမ် (s) ကို

  100 ကီလိုဂရမ် (s) ကို (Min. Order)

 • R540001

  ပစ္စည်း:P-53% ACR-47%

  ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်:In-Stock

  လက်မှုပညာ:

  Width:150CM

  ချည်ခင်အရေအတွက်:

  အသုံး:

  Shaoxing Keqiao China Textile City E-Business Service Co.,Ltd  

  2019-05-07

  US$4.01/ကီလိုဂရမ် (s) ကို

  100 ကီလိုဂရမ် (s) ကို (Min. Order)

 • R140002

  ပစ္စည်း:P-70% W-30%

  ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်:In-Stock

  လက်မှုပညာ:

  Width:150CM

  ချည်ခင်အရေအတွက်:

  အသုံး:

  Shaoxing Keqiao China Textile City E-Business Service Co.,Ltd  

  2019-05-06

  US$6.53/မီတာ (s) ကို

  100 မီတာ (s) ကို (Min. Order)

1 - 10 Total 66 (7 pages)
1 2 3 4 5 ......7To Page Go